www.oyanp.no Bedrifter på Øya | Alfabetisk liste | Trond Tverå Ma. 28. mai 2018

Kontakt oyanp.no

Tlf:   94 13 87 30

Mail: post@oyanp.no

 

 

Andre vi liker

www.galleria.no

www.chindogu.no

www.mosjoen.com

 

Kontaktinformasjon


Vis større kart

Telefon Trond Tverå: 41 43 17 00

Telefon Dag Annbjørn Reinfjell:  91 70 39 99

Faks: 75 17 45 45

Mail: post@trondtvera.no

web: www.trondtverå.no

 

Besøksadresse

Daneljordet 4, 8656 Mosjøen

 

Åpningstider

-

 

Tjenester

Maskinentreprenør som utfører alt av grunnarbeider, masseleveranser, natursteinsmurer, plener, kommunaltekniske anlegg, drenering, planering, vegbygging.

 

Om Trond Tverå As

Trond Tverå AS er et maskinentreprenørfirma med tilhold på Øya industriområde i Mosjøen, hvor vi har kontor og eget verksted. Bedriften ble etablert i 2002 som en videreføring av Trond Tverå’s enkeltmannsforetak. Hovedvirksomheten vår er maskinentreprenørtjenester, levering av matjord, sand, grus og knuste steinmasser.

 

Maskinentreprenørtjenester er vår primærvirksomhet, med veibygging, grunn/ terrengarbeider og kommunaltekniske anlegg som er hovedfelt. Men vi har også mange oppdrag innen planeringsarbeider, plastring, grøntanlegg, riving av bygninger og tekniske installasjoner. Vi leverer også forstøtningsmurer av naturstein, noe som har blitt svært populært hos våre kunder.

 

Vi har gjennom flere år levert CE-godkjent tilslag til asfaltproduksjon hos både KOLO og Mesta, og jobber nå aktivt for å komme oss inn også i betongindustrien. Det siste tilskuddet i denne prosessen er at vi i tillegg til de eksisterende godkjente masseuttak, nå har etablert et nytt masseuttak like sør for Mosjøen. Uttaket er klargjort med ny adkomstvei og ligger ferdig avdekket klar til bruk. Foreløpige prøver viser svært positive resultater og søknad om sertifisering av massene er inne til behandling hos Kontrollrådet for betongprodukter.

Øya Næringspark næring næringsvirksomhet næringshage industripark bedrifter firma virksomheter industri håndverk tjenester handel butikker bygg anlegg mekanisk bil elektro it næringsareal ledige tomter lokaler Brugata Lensegata Ytterøra Daneljordet Danieljordet Mattismoen Vestersivegen Øyfjellgata Øyen Øybrua Øyfjellet Mosjøen Vefsn Sandnessjøen Brønnøysund Mo i Rana Helgeland
web: info helgeland