www.oyanp.no Om Øya Næringspark Ma. 28. mai 2018

Kontakt oyanp.no

Tlf:   94 13 87 30

Mail: post@oyanp.no

 

 

Andre vi liker

www.galleria.no

www.chindogu.no

www.mosjoen.com

 

Øya Næringspark er en felles informasjonsportal for bedriftene på Øya. Her finnes kontaktinformasjon og oversikt over tjenester og varer som tilbys. I tillegg blir det lagt ut aktuelle nyheter for Øya Næringspark, ledige lokaler og stillinger. Gjennom denne portalen håper vi på et tettere samarbeid mellom berdiftene på Øya, og satser på økt fokus utover kommunegrensene.

 

Hvis noen har råd eller innspill, eller vil ha noe publisert på denne siden, ta kontakt på post@oyanp.no

Øya Næringspark næring næringsvirksomhet næringshage industripark bedrifter firma virksomheter industri håndverk tjenester handel butikker bygg anlegg mekanisk bil elektro it næringsareal ledige tomter lokaler Brugata Lensegata Ytterøra Daneljordet Danieljordet Mattismoen Vestersivegen Øyfjellgata Øyen Øybrua Øyfjellet Mosjøen Vefsn Sandnessjøen Brønnøysund Mo i Rana Helgeland
web: info helgeland